Rychloběžná vrata zvýší hospodárnost

Dovede si představit průmyslovou halu bez průmyslových vrat? Asi těžko. Vrata plní několik funkcí, od ochrany majetku, před ochranu před vstupem nepovolaných osob nebo jako izolace. Průmyslová vrata jsou konstruována do těžkých podmínek a pro nepřetržitý provoz, proto je nutné dobře vybrat. Článek slouží jako průvodce výběrem vrat do průmyslu. Věnovat se budeme rychloběžným rolovacím vratům.

Rychloběžná rolovací vrata

Výběr průmyslových vrat

Stejně jako u výběru čehokoliv jiného, začneme u stanovení nároků a požadavků, které od vrat čekáme. Pokud tento krok přeskočíme, nebudeme schopni výrobci přesně definovat vrata, která požadujeme. Dalším krokem je zohlednění těchto aspektů a porovnání s technickými a konstrukčními možnostmi jednotlivých druhů vrat na trhu.

Máme-li vybráno, větší část máme již za sebou! V tuto chvíli zbývá doladit dílčí částí jako:

  • Vzhled vrat (materiál, barva),
  • Pohon vrat,
  • Těsnění.

Rozměr a otevírání vrat

Tento parametr patří k velmi důležitým, protože určuje, jak a kde se budou vrata otevírat, vyklápět nebo rolovat. Vybíráme z několika druhů, zejména zdvižná, výklopná, sekční, rolovací, dvoukřídlá nebo posuvná. Dalším kritériem je rozměr, se kterým je spjat také typ pohonu. Hned do před avizuji skutečnost, že malá vrata otevírat "ručně" lze, u velkých je to téměř nemožné. U automatického pohonu je součástí balení dálkový ovladač nebo bezpečnostní funkce přerušení chodu při vniknutí překážky do dráhy vrat.

Cena vrat

Pokud vám na ceně nezáleží, tak je pro vás tento odstavec bezpředmětný. Pro většinu ostatních je ale kritérium ceny důležité, protože se od něj odvíjí například druh pohonu nebo dekoru. Cena garážových vrat se pohybuje kolem několika desítek tisíc, takže je to investice, kterou je třeba promyslet. Podezřele levné nabídky doporučím ignorovat, protože jsou taková vrata ochuzena o kvalitní těsněním, pohon nebo nesplňují normy kvality ISO 9000.

Rychloběžná rolovací vrata

Druhy vrat

Konečně se dostáváme k podstatě tohoto článku, tedy jednotlivým druhům garážových vrat. Výběr je opravdu široký a člověk prvně neví, jaký druh zvolit. Vybírat můžete z:

  • výklopných,
  • rolovacích,
  • sekčních,
  • posuvných,
  • dvoukřídlých vrat s pohonem,
  • atypických.

Nakonec zmíním specifický druh, tedy rychloběžná rolovací vrata, která se používají tam, kde je čas drahý. Najít je můžete v potravinářském průmyslu nebo supermarketek, kde oddělují sklad od prodejny. Vyznačují se lehkou konstrukcí a rychlým chodem, kdy se navinou během několika málo sekund.

  • Přečteno: 815