Téma, které zajímá i ženy. Co umí kolaborativní robot?

kolaborativní robot

Průmysloví roboti postupně zvyšují svůj podíl na výrobních procesech, které dominují v některých odvětvích průmyslu. Ale co když chceme využít zjevných výhod robota v nízko automatizovaných zařízeních? Zrušení bariér mezi robotem a člověkem je klíčem k popularizaci robotiky v nových odvětvích ekonomiky. 

Nárůst počtu robotů v průmyslu je dán především globálním nárůstem spotřeby, a tím i neochvějným dodacím cyklem kvalitních výrobků. To zase znamená spolehlivost výrobních procesů. Globální změny ve struktuře zaměstnanosti, socioekonomické změny ovlivňují dostupnost dobrých a specializovaných zaměstnanců. Zdá se tedy, že nahrazení člověka extrémně zatěžující nebo nebezpečnou prací strojem je nejen oprávněné, ale také nezbytné. 

Některé výrobní procesy jsou automatizovány do takové míry, že výrobní linka několika robotů potřebuje pouze komponenty pro provádění řady komplexních operací a testů bez zásahu člověka. V zastavěných klecích zabezpečených proti kolizi se zaměstnanci jsou někdy obrovské roboty. 

Co jsou kolaborativní roboti?

Kolaborativní robot (spolupracující robot, kobot) se v současné době těší rostoucímu zájmu. Tento segment strojů se vyvíjí zdaleka nejrychleji a je stále častěji používán ve výrobních zařízeních pro automatizaci procesů. 

Největší výhodou kolaborativních robotů je vestavěný bezpečnostní systém, který jim umožňuje spolupracovat s lidmi bez dodatečných drahých ochran (jako jsou výše uvedené klece nebo tyče). Tyto ochrany způsobují, že obyčejní roboti jsou nehybní a vyžadují speciální přípravu pracovního prostředí. Kolaborativní robot však může být přesunut a rychle instalován na nových místech. Vysoká přesnost ramene kobota, a to i při rychlých pohybech, je zachována, což ovlivňuje kvalitu procesu. V případě těžších úkolů, jako je pájení, fungují tradiční průmyslové roboty dobře. Balení, montáž podsestav, testování jsou však úkoly pro kolaborativní roboty. Jednou z mála nevýhod těchto strojů je malá nosnost ramene, která je asi 4-14 kg. Naproti tomu je dokonale vhodný pro monotónní aktivity, ve kterých může nahradit člověka na výrobní lince. 

Kde je možné je pořídit?

Kolaborativní robot je produkt, který pořídíte například u výrobce Zlín Robotics. Pořídit si zde můžete například šestiosého kobota Techman. Tito roboti umí například párování totemů, polohování objektů, režim vylepšení obrazu, identifikaci čárového kódu a rozlišení barev. Úkoly pro robota můžete jednoduše navrhnout nastavením kroků. Úkoly robota jednoduše naprogramujete pomocí smartphonu nebo tabletu. 

  • Přečteno: 602